Τριακόσιες μπάλες τριφυλλιού, απέστειλε μια οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής, στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους της Εύβοιας.

Η ποσότητα της ζωοτροφής φορτώθηκε σε νταλίκα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τη συνδρομή εθελοντών του Παραρτήματος Κομοτηνής του Ανθρωπιστικού Οργανισμού, ενώ οι δωρητές θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους αποδεικνύοντας τον ανυστερόβουλο χαρακτήρα της ενέργειάς τους.

Το μεγάλο φορτηγό αναχώρησε για τον προορισμό του συνοδευόμενο με την ευχή για την ταχύτερη δυνατή ανακούφιση των πυροπαθών.

[VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής

[VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής [VID+PICS] Μια νταλίκα με ζωοτροφή έστειλε στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους οικογένεια από τα Παγούρια Κομοτηνής