Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε. ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ», με αποκλειστικό γνώμονα τη συμβολή της στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Κομοτηνής, όπου εκτείνεται και η ιδιοκτησία της, έχει δρομολογήσει σειρά ενεργειών, στις οποίες εντάσσεται και η μεγάλης έκτασης αποψίλωση που έχει ξεκινήσει ήδη στην εν λόγω περιοχή και θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί με την αποκατάσταση των επιπτώσεων του χρόνου στις υποδομές, και με παρεμβάσεις που στοχεύουν στη γενικότερη βελτίωση της εικόνας της ιδιοκτησίας της εταιρείας στην περιοχή της Κομοτηνής.