Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε. ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ», με αποκλειστικό γνώμονα τη συμβολή της στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Κομοτηνής, όπου εκτείνεται και η ιδιοκτησία της, έχει δρομολογήσει σειρά ενεργειών, στις οποίες εντάσσεται και η μεγάλης έκτασης αποψίλωση που έχει ξεκινήσει ήδη στην εν λόγω περιοχή και θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί με την αποκατάσταση των επιπτώσεων του χρόνου στις υποδομές, και με παρεμβάσεις που στοχεύουν στη γενικότερη βελτίωση της εικόνας της ιδιοκτησίας της εταιρείας στην περιοχή της Κομοτηνής.

Εργασίες αποκατάστασης των εκτάσεών της στην Κομοτηνή πραγματοποιεί η ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ

Εργασίες αποκατάστασης των εκτάσεών της στην Κομοτηνή πραγματοποιεί η ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Εργασίες αποκατάστασης των εκτάσεών της στην Κομοτηνή πραγματοποιεί η ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ