Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα να λάβουν τραπεζικό δάνειο με μέγιστο ποσό εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στο 75%, για την αποκατάσταση κτιριακών ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τη χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Το συνολικά ποσό που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους ανέρχεται σε 1.476.900 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις για αποζημίωση στον Δήμο Κομοτηνής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις τράπεζες.

f4c5f15c lofario