Την απόσπαση εκπαιδευτικών στον τόπο διορισμού των συζύγων τους εκπαιδευτικών, ζητά η ΕΛΜΕ Ροδόπης.

Σε ανακοίνωσή της χαρακτηριστικά αναφέρει:

“Με την ευχάριστη πραγματικότητα των διορισμών 11.700 συναδέλφων, προέκυψε ένα νέο – γραφειοκρατικό αρχικά, και κοινωνικό κατά συνέπεια –  πρόβλημα, το οποίο η ταχύτητα των εξελίξεων δεν μπόρεσε να προβλέψει.

Πολλοί από τους μόνιμους συναδέλφους είναι χρόνια διορισμένοι, και αυτή τη στιγμή διορίστηκαν οι σύζυγοι τους. Για πολλές ειδικότητες υπάρχουν ακόμα αρκετά κενά στα οποία θα μπορούσαν να αιτηθούν απόσπασης (οι ήδη μόνιμοι), για να ακολουθήσουν τους νεοδιόριστους συζύγους τους ώστε  να κρατήσουν τις οικογένειές τους ενωμένες. Πολλά παραδείγματα: σύζυγος (άντρας) που ανήκει στους νεοδιόριστους και διορίζεται σε ένα από τα νησιά μας. Η θέση της μόνιμης συζύγου του είναι στη Θράκη. Αντίστροφα σύζυγος (γυναίκα) που ανήκει στις νεοδιοριζόμενες, διορίζεται σε νησί. Η θέση του μόνιμου συζύγου της είναι στη Δυτική Μακεδονία.

Επειδή τίθεται ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, η ΕΛΜΕ Ροδόπης προτείνει το υπουργείο να εξετάσει αιτήσεις απόσπασης μονίμων και αυτό να γίνει πριν από τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Θα ήταν θεμιτό και ωφέλιμο να κληθούν επίσημα από το Υπουργείο να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο σύστημα, να φαίνεται η προϋπηρεσία, και εφόσον υπάρχει κενό στον τόπο που αιτούνται, να αποσπαστούν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στον τόπο διορισμού των συζύγων τους”.