Έναν μήνα λειτουργίας συμπληρώνει το υποκατάστημα ΕΦΕΠΑΕ ΑΜ-Θ στις 13/8/2021, μετά τη λύση της σύμβασης με τη ΔΕΣΜΟΣ ΑΜ-Θ και την ανάληψη του συνόλου του διαχειριστικού έργου για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Στο επιχειρησιακό σκέλος καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες αποκατάστασης της κανονικής ροής των ελέγχων, με συστηματική προσπάθεια από το σύνολο των στελεχών.

ΕΠΑνεκ

Ειδικότερα, όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ, μέχρι σήμερα διεκπεραιώθηκαν οι ενέργειες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σύνολο
Αποστολή επιστολών ελλείψεων ελέγχων 60
Αποστολή επιστολών αποτελεσμάτων πιστοποίησης 37
Αποστολή επιστολών αποτελεσμάτων τροποποιήσεων ΦΟΑ 37
Διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων 26
Καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση 922.384,16 €

 

Επανεκκίνηση Εστίασης

Ειδικής μνείας χρήζει η δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης”, όπου με αποκλειστική εργασία του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, “Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων”, έχουν ενταχθεί έως τώρα 416 επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και έχουν καταβληθεί 297.263,8 € σε δικαιούχους. Η αξιολόγηση των υποβολών στη δράση συνεχίζεται εντατικά.

Μεταφορικό Ισοδύναμο

Στο Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων προχώρησαν πληρωμές επιχειρήσεων Θάσου–Σαμοθράκης εντός του Ιουλίου, συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης 883,29 €.

Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση

Στη δράση της Μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19»:

– προχωρούν εύρυθμα οι αξιολογήσεις και σύντομα θα υπάρξει νέα απόφαση εντάξεων/απορρίψεων.

έχουν σταλεί προς πληρωμή δημόσιας χρηματοδότησης αιτήματα δικαιούχων 371.100 € συνολικά.

– δημοσιεύθηκε η 5η τροποποίηση της Πρόσκλησης, η οποία θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της δράσης.

Info

  • Υπενθυμίζεται πως το υποκατάστημα λειτουργεί εύρυθμα, με ωράριο από τις 08:30 ως τις 16:30 καθημερινά.
  • Οι ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης δικαιούχων, είναι από τις 09:00 ως τις 14:00.
  • Το υποκατάστημα θα παραμείνει κλειστό το διάστημα από 16/8/21 έως και 20/08/21, και θα είναι κανονικά σε λειτουργία στις 23/8/21.