Συνάντηση με τον ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο Δράμας Αριστείδη Μωυσιάδη, είχε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος στο γραφείο του στην Κομοτηνή.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα της Δράμας και της Περιφέρειας, και διαπιστώθηκε συμφωνία απόψεων μεταξύ των δύο ανδρών.

Ιδιαίτερα αναλύθηκαν ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και δράσεων που θα μπορούσαν να αναληφθούν το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ τους, και ο Χρ. Μέτιος όρισε τον Αρ. Μωυσιάδη άμισθο εντεταλμένο σύμβουλο εφαρμογής δράσεων κοινωνικής πολιτικής και συνέργειας με τους φορείς της Περιφέρειας.

Ο Αριστείδης Μωυσιάδης ήταν ο πρώτος σε ψήφους περιφερειακός σύμβουλος Δράμας, υποψήφιος με τον συνδυασμό του Τάκη Τοψίδη, από τον οποίο ωστόσο αποχώρησε τον περασμένο Απρίλιο, μετά την αποχώρηση από την ίδια παράταξη τον περασμένο Σεπτέμβριο του Τζιχάν Ιμάμογλου από τη Ροδόπη, ο οποίος εν συνεχεία ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικών Πολιτικών, και την αποκήρυξη της παράταξης Τοψίδη από την πρώτη αναπληρωματική σύμβουλό του στον Έβρο Αλεξάνδρα Γκουλιάμα-Μανδαλίδου, η οποία ακολούθως ανέλαβε καθήκοντα Ειδικής Συμβούλου της Περιφέρειας σε θέματα Παιδείας.

Ο κ. Μωυσιάδης θα έχει ως αντικείμενο την προετοιμασία και την εφαρμογή των δράσεων κοινωνικής πολιτικής που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας, με τη συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως Δήμοι, Κοινωνικοί Φορείς, Εκκλησία, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Φορέα, Συλλογικότητες, κ.λπ.

Ειδικότερα, θα αποτυπώνει και θα ιεραρχεί τις προτεραιότητες και τις δράσεις όλων των φορέων, και θα εισηγείται στη Διοίκηση της Περιφέρειας για το βέλτιστο αποτέλεσμα της υλοποίησής τους με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια και συμπληρωματικότητα.

Ο Αρ. Μωυσιάδης Εντεταλμένος Σύμβουλος συνέργειας της Περιφέρειας με τους τοπικούς Φορείς