Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα “Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιών”, η οποία ισχύει από σήμερα Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 μέχρι και τη Δευτέρα 9 του μηνός στις 6 το πρωί.

Σύμφωνα με την ΠΝΠ:

Α) Απαγορεύεται στο σύνολο της επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή, σε:

(α) περιοχές NATURA,

(β) δάση,

(γ) εθνικούς δρυμούς,

(δ) αισθητικά δάση,

 (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών.

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Β) Απαγορεύεται στο σύνολο της επικράτειας κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).

Για κάθε παράβαση, πέραν των τυχόν ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν και για την περιοχή του Δήμου Κομοτηνής, και γι’ αυτό η δημοτική αρχή καλεί τους δημότες να τα τηρούν και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε πυρκαγιά τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 ή στο 112 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε την πυρκαγιά.