Υπογράφηκε, σήμερα, η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ– ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», μεταξύ της εταιρίας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ» και της  Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.022.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,