Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 6 Αυγούστου σε περιοχές της Κομοτηνής ως εξής:

  • από τις 08:00 έως τις 11:30 το Τέρμα της Οδού Φιλιππουπόλεως/Μουσουλμανικά νεκροταφεία, έως την οδό Χρήστου Σιανίδη λίγο πριν το κατάστημα Φαΐκ.
  • από τις 08:00 έως τις 09:30 από το Τέρμα της Οδού Φιλιππουπόλεως/ Μουσουλμανικά νεκροταφεία, προς Καρυδιά, έως το συνεργείο του Αμέτ.

Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του.