Γνωστοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων υποψηφίων χειροστών ταχύπλοων σκαφών για τη χειμερινή περίοδο 2021 (από Οκτώβριο 2021 έως και Μάρτιο 2022).

Συγκεκριμένα:

  • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021, Τετάρτη, 13-10-2021, 10:00
  • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021, Τετάρτη, 17-11-2021, 10:00
  • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021, Τετάρτη, 15-12-2021, 10:00
  • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022, Τετάρτη, 19-01-2022, 10:00
  • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022, Τετάρτη, 16-02-2022, 10:00
  • ΜΑΡΤΙΟΣ 2022, Τετάρτη, 16-03-2022, 10:00

Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων θα διενεργείται στο Λιμενικό Κατάστημα, ή εναλλακτικά, σε περίπτωση κωλύματος, σε αίθουσα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων, ενώ η πρακτική εκπαίδευση, εντός του λιμένα του Πόρτο Λάγος.

Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που επιτρέπεται να εξετάζονται, ορίζεται, σε όχι μεγαλύτερο από 10.

Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να συντρέχουν. Στην περίπτωση αυτή θα συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι που θα συμμετείχαν στην εξέταση που ματαιώθηκε, οι οποίοι και θα ενημερώνονται προφορικά σχετικά με τη νέα ημερομηνία εξετάσεων από την υπηρεσία.