Στο πλαίσιο του έργου Σχεδίου Δημοσιότητας για το 2020 του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, υλοποιείται η δράση Β2. Εκπαιδευτικά – Επιμορφωτικά Σεμινάρια με τίτλο «Κέντρο Πολιτισμού & Τέχνης για παιδιά» μέσα από τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Γενικότερα η δράση στοχεύει στη δημιουργική απασχόληση όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας, στην κοινωνικοποίησή τους, στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους καθώς και στην ομαλότερη κοινωνική ένταξη τους.

Τα παιδιά μέσω της συμμετοχής τους στα εκπαιδευτικά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης απολαμβάνουν ευχάριστες στιγμές που τους δίνουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους, να βελτιώσουν τις εκφραστικές δυνατότητές τους και να ψυχαγωγηθούν, καθοδηγούμενα από το εξειδικευμένο προσωπικό.

1d448c78 eikona 5 1 1669feb6 eikona 2 3135cdbd eikona 12ebd8310 eikona 4 4038447c eikona 3