Στo πλαίσιo της προσπάθειας εξοικονόμησης υδατικών πόρων ειδικά εν μέσω της θερινής περιόδου και εν όψει των αυξημένων εποχικών αναγκών, η Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής καλεί τους κατοίκους των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση νερού ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα υδροδότησης.

“Η Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής έχει εξασφαλίσει την επάρκεια των υδατικών αποθεμάτων, αρκεί να γίνεται λελογισμένη χρήση αυτών από τους δημότες”, τονίζεται από την επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, συστήνεται το νερό του δικτύου ύδρευσης να χρησιμοποιείται μόνο για πόση και για οικιακές χρήσεις, και όχι για αρδευτικές εργασίες οι οποίες αυξάνουν υπέρμετρα τη ζήτηση σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των οικισμών.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής καλεί τους δημότες να συνεργαστούν στο πλαίσιο της συλλογικής κοινωνικής ευαισθητοποίησης, και να βοηθήσουν σημαντικά στην εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού, του νερού.

“Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων μας αφορά όλους”, επισημαίνεται από την επιχείρηση.