Κατά την τελευταία συνεδρίασή της η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε ότι:

«Η επιστροφή στην κανονικότητα, στην ακαδημαϊκή ζωή, και στη δια ζώσης εκπαίδευση, αποτελεί αναγκαιότητα για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποφάσισε τη δια ζώσης λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, εφόσον το επιτρέψουν η ισχύουσα νομοθεσία και τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετάβαση στη δια ζώσης λειτουργία, η Σύγκλητος του ΔΠΘ θεωρεί τον εμβολιασμό των φοιτητών και του προσωπικού (διδακτικού, διοικητικού, κ.τ.λ.), ακαδημαϊκή, κοινωνική και ηθική υποχρέωση, προκειμένου τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμβάλλουν μέσω του εμβολιασμού τους στην προστασία των ιδίων, της κοινωνίας και ιδίως των ευπαθών ομάδων».