Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η μοναδική της χώρας που παραμένει στο πράσινο επίπεδο όσον αφορά το επιδημιολογικό φορτίο του Covid-19, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο εβδομαδιαίο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Στον αντίποδα, στο κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας (από πορτοκαλί την περασμένη εβδομάδα), απεικονίζεται η Περιφέρεια Κρήτης.

Στο πορτοκαλί επίπεδο εμφανίζονται οι Περιφέρειες: Αττικής, Νοτίου Αιγαίου (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα), Ιονίων Νήσων (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα), Ηπείρου (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα) και Θεσσαλίας (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα).

Στο κίτρινο, βρίσκονται οι Περιφέρειες: Πελοποννήσου (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα), Δυτικής Ελλάδας (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα), Στερεάς Ελλάδας (πράσινο την περασμένη εβδομάδα), Δυτικής Μακεδονίας (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα), Κεντρικής Μακεδονίας (πράσινο την περασμένη εβδομάδα) και Βορείου Αιγαίου (πράσινο την περασμένη εβδομάδα).

πηγή: protothema.gr

επιμέλεια: inkomotini.news

Χάρτης κορωνοϊού ECDC: Η ΑΜ-Θ, μοναδική "πράσινη" Περιφέρεια της Ελλάδας Χάρτης κορωνοϊού ECDC: Η ΑΜ-Θ, μοναδική "πράσινη" Περιφέρεια της Ελλάδας