Δωρεάν κατάρτιση νέων αιγοπροβατοτρόφων από τη Ροδόπη

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρακολουθήσουν συνολικά 100 ώρες, εκ των οποίων οι 50 αφορούν σε θεωρητική εκπαίδευση και οι υπόλοιπες 50 σε πρακτική άσκηση. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται στους 6 μήνες και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν στο τέλος βεβαίωση παρακολούθησης.
banner

Ο Οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διατροφής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας και το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Βιομηχανία Ζωοτρόφων ΕΛΒΙΖ ΑΕ και την εταιρεία Ευρωφάρμ ΑΕ, ανακοινώνουν την έναρξη του δωρεάν προγράμματος κατάρτισης και συμβουλευτικής με θέμα «Αιγοπρόβατα: Ολιστική προσέγγιση εκτροφής με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και υπό την επιστημονική καθοδήγηση ομάδας καθηγητών του Πανεπιστημίου, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή κ. Ηλία Γιάννενα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους κτηνοτρόφους ή/και παραγωγούς από τις περιφερειακές ενότητες Λήμνου και Ροδόπης, οι οποίοι απασχολούνται στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας.

Δωρεάν κατάρτιση νέων αιγοπροβατοτρόφων από τη ΡοδόπηΟι ωφελούμενοι θα είναι συνολικά 30 από κάθε περιοχή και θα λάβουν επιστημονική καθοδήγηση ώστε να εξελίξουν τις κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και να απαντήσουν σε σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου όπως η φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση, η ορθολογική διατροφή, οι βελτιώσεις στις σταβλικές εγκαταστάσεις και η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρακολουθήσουν συνολικά 100 ώρες, εκ των οποίων οι 50 αφορούν σε θεωρητική εκπαίδευση και οι υπόλοιπες 50 σε πρακτική άσκηση.  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται στους 6 μήνες και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν στο τέλος βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων:  22 Αυγούστου 2021

Έναρξη προγράμματος : Σεπτέμβριος 2021

Διάρκεια: 6 μήνες 

To συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης είναι ένα από τα 14 που προγράμματα του 4ου κύκλου δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής, τον οποίο ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» θα υλοποιήσει σε σύμπραξη με μια πλειάδα σημαντικών φορέων και ιδρυμάτων από το οικοσύστημα της αγροδιατροφής.

  • Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον κλάδο της αγροδιατροφής στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο του προγράμματος Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2018, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Rutgers (το κρατικό πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσεϋ), σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Τον Οκτώβριο του 2020, η πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες και το δίκτυο συνεργατών της, διατηρώντας παράλληλα τη στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Rutgers ως στρατηγικό και τεχνικό σύμβουλο.

  • Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος [(ΙΣΝ) (www.SNF.org)] είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας. Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά άνω των $3.1 δισεκατομμυρίων, μέσω 5.000 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε περισσότερες από 135 χώρες ανά τον κόσμο. Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, προσφέροντας σπουδές όλων των κύκλων (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και μεταδιδακτορικά), ενώ προσφέρει και προγράμματα δια βίου μάθησης με ποικιλία γνωστικών αντικειμένων και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών. Στόχος του είναι οι ίσες ευκαιρίες στη γνώση, την έρευνα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Στο Α.Π.Θ. λειτουργούν 41 Σχολές και Τμήματα που υπηρετούν όλο το φάσμα των επιστημών.

  • ΕΛ.ΒΙΖ. Α.Ε.

Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. A.E.  ιδρύθηκε το 1963. Λειτουργεί από το 1969 με δύο εργοστάσια παραγωγής Ζωοτροφών, στο Πλατύ Ημαθίας (1969) και στο Πετροχώρι Ξάνθης (1993),  προσφέροντας πάντα στον Έλληνα Κτηνοτρόφο εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Η ποιότητα των προϊόντων της διασφαλίζεται με την εφαρμογή συστήματος ISO 22000. Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας  της  ΕΛ.ΒΙ.Ζ  Α.Ε.  είναι η διάθεση στον Έλληνα Κτηνοτρόφο μιας ισορροπημένης και υγιεινής ζωοτροφής, που να δραστηριοποιεί στον υψηλότερο βαθμό τις παραγωγικές δυνατότητες των ζώων, βελτιώνοντας και την ποιότητα των ζωοκομικών προϊόντων όπως και το  κόστος παραγωγής τους. Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. μέχρι το 2011 είχε βασικό μέτοχο την Αγροτική Τράπεζα. Τον Φεβρουάριο του 2012 το 99,9% των μετοχών της εξαγοράστηκε από τον όμιλο ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. Η εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της, σαν ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο, σεβόμενη την παράδοση της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, τα οποία την καταξίωσαν στη συνείδηση του Έλληνα Κτηνοτρόφου. Η ΕΛΒΙΖ ΑΕ βεβαιώνει ότι οι ζωοτροφές της παράγονται με εξασφαλισμένη τη χρήση πρώτων υλών, πιστοποιημένων με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα ποιότητας, της ολοκληρωμένης διαχείρισης και επιπλέον πιστοποίηση για πρώτες ύλες απαλλαγμένες από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τις επικίνδυνες αφλατοξίνες.

  • ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε.

Ο όμιλος ΕΥΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. πρωτοπόρος στο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, καθετοποιεί την παραγωγή στο χώρο της κτηνοτροφίας, προς όφελος του Έλληνα Αγρότη-Κτηνοτρόφου, αλλά και της αγροτικής οικονομίας του τόπου μας. Η παραγωγή σιταριού, καλαμποκιού, μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας, γίνεται στη Μακεδονία και τη Θράκη με συμβολαιακή γεωργία και με την πλήρη υποστήριξη των Γεωπόνων του ομίλου ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. από το 1993 παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην πρωτογενή παραγωγή καλύπτοντας όλες τις καλλιεργητικές ανάγκες από τη σπορά μέχρι τη λίπανση και τη φυτοπροστασία. Με υψηλή ποιότητα προϊόντων από τις κορυφαίες εταιρίες του κόσμου και με άριστη τεχνογνωσία από εξειδικευμένους γεωπόνους, η ΕΥΡΩΦΑΡΜ αποτελεί σήμερα εγγύηση για τον Έλληνα παραγωγό. Συγκεκριμένα η ΕΥΡΩΦΑΡΜ καλύπτει όλες τις ανάγκες του γεωργικού τομέα, όπως: αντιπροσώπευση, διακίνηση και διανομή λιπασμάτων, προϊόντων φυτοπροστασίας, σπόρων, βιολογικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων, καθώς και συστημάτων υποστήλωσης και αντιχαλαζικής προστασίας. Επίσης, μέσω της FRESH FARM δραστηριοποιείται στους τομείς της συγκέντρωσης, διαλογής, επεξεργασίας, συντήρησης και εμπορίας φρέσκων φρούτων ολοκληρωμένης και βιολογικής καλλιέργειας.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood