Ενημερώνονται οι γονείς, κηδεμόνες, ενήλικες μαθητές/μαθήτριες που έκαναν ηλεκτρονική εγγραφή στο 2ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής, στην A΄ Λυκείου, για το Σχολικό Έτος 2021-2022, ότι έχουν εγγραφεί στο σχολείο συνολικά 153 μαθητές/μαθήτριες.

Το όριο για την ασφαλή και εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου, είναι 125 μαθητές/μαθήτριες.

Ως εκ τούτου, αναγκαστικά θα διενεργηθεί Δημόσια Κλήρωση (σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα από τις εγκυκλίους Φ13α/72370/Δ4 – 17/06/2021 και Φ13α/77656/-30/06/2021 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων).

Η Δημόσια  Kλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00, με ηλεκτρονικό τρόπο και δυνατότητα εξ αποστάσεως μετάδοσης-παρακολούθησης στον σύνδεσμο Webex του Διευθυντή του Σχολείου: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stamkiouts.

Η διαδικασία θα λάβει χώρα σε χώρο του σχολείου ειδικά διαμορφωμένο ώστε και να διασφαλιστεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων αλλά και να τηρηθούν τα μέτρα αποφυγής συνωστισμού λόγω Covid-19.

Για να διασφαλιστεί ότι η κλήρωση θα είναι αμερόληπτη και έγκυρη, θα συμμετάσχουν ο Διευθυντής, η Υποδιευθύντρια, και οι δύο Τομεάρχες του σχολείου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, ο Πρόεδρος του 15μελους μαθητικού συμβουλίου, και ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής.

Σημειώνεται πως δεν θα ανακοινωθούν ονόματα κληρωθέντων μαθητών/μαθητριών, αλλά αριθμοί αιτήσεων που υποβλήθηκαν για εγγραφή.

Όσοι/ες μαθητές/μαθήτριες δεν κληρωθούν, μπορούν προφανώς, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους που προαναφέρθηκαν, να εγγραφούν σε άλλο σχολείο Λυκειακής βαθμίδας.