Ένα νέο απορριμματοφόρο όχημα που θα ενισχύσει τον υπάρχοντα στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, παραδόθηκε σήμερα από την εταιρεία του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ.

Πρόκειται για σύγχρονο όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16 ΚΜ, με γερανό οροφής αποκομιδής υπόγειων κάδων.

Το νέο όχημα πρόκειται να βελτιώσει θεαματικά τη διαχείριση απορριμμάτων και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Η εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα της διεκδίκησης και της πειστικής παρουσίας της διοίκησης του Δήμου απέναντι στην εταιρία, με συντονισμό και τεκμηριωμένες θέσεις, αν και ο ΤΑΡ έχει ολοκληρώσει το έργο και έχει αποχωρήσει από την περιοχή.

Νέο απορριμματοφόρο από τον ΤΑΡ παρέλαβε ο Δήμος Μαρώνειας-ΣαπώνΥπενθυμίζεται οτι στο ίδιο πλαίσιο ενεργοποίησης της διοίκησης του Δήμου, έχει παραληφθεί και ένας εκσκαφέας τύπου JCB ως ανταποδοτικό όφελος στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας “Trans Adriatic Pipeline AG”.

Εξάλλου, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Μαρώνειας-Σαπών, Ντίνος Χαριτόπουλος, κατά την παράδοση-παραλαβή του νέου απορριμματοφόρου, “η ενίσχυση του στόλου οχημάτων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών θα συνεχιστεί μέσα από την αξιοποίηση και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων στο άμεσο μέλλον”.