Ο Σύλλογος ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ», στο πλαίσιο υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του Δήμου Κομοτηνής, ο οποίος είναι δικαιούχος της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»-Κ.Σ. Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ», θα υλοποιήσει τα κάτωθι συνοδευτικά μέτρα για τους ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο ΤΕΒΑ.

Οι δράσεις που θα  πραγματοποιηθούν, συνοπτικές πληροφορίες για αυτές, καθώς και ο τρόπος δήλωσης συμμετοχής, ακολουθεί στον παρακάτω πίνακα:

f42a9b97 screenshot 1805 39c2b8c9 screenshot 1806 0bd1a22d screenshot 1807 7921e3ff screenshot 1808 7fe49433 screenshot 1809 58d8c719 screenshot 1810