Για πρώτη φορά ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών προχώρησε στην ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, συσκευασιών φυτοφαρμάκων, με πιστοποιημένη εταιρία διαχείρισης και αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων μετά από δημόσια πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ανάδοχος εταιρία που υπέβαλε προσφορά, ως κύρια και υπόχρεη φορέας διαχείρισης, με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγείας, και την υποστήριξη και εποπτεία των δημοτικών και τοπικών συμβούλων και προσωπικού του Δήμου, προέβη στη συλλογή, συσκευασία, μεταφορά και τελική αποκομιδή αποβλήτων, όπως κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, από τα 55 ραντιστικά συστήματα που λειτουργούν σε 40 οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, ενώ η δεύτερη θα υλοποιηθεί εντός του φθινοπώρου.

Η δράση, όπως τονίζει ο δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος, εντάσσεται “στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της δημοτικής αρχής, της περιφρούρησης της δημόσιας υγείας και της διευκόλυνσης των αγροτών”. 

0c9c216a fotografia4 3 efee64d6 fotografia3 3 202326f9 fotografia2 7 31e91d14 fotografia1 6