(Φωτό: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Ροδόπης-Ξάνθης, Δημήτρης Λουρίκας (δεξιά), και ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Στάθης Κεφαλίδης).

Με πρόσθετο κονδύλι ύψους 3.608.713 ευρώ, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), ενισχύεται το πρόγραμμα Leader Ροδόπης-Ξάνθης, εξέλιξη που αποτελεί την ικανοποίηση αιτήματος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ροδόπης-Ξάνθης, για υπερδέσμευση πόρων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και οι 26 εγκεκριμένες ιδιωτικές επενδυτικές προτάσεις που δεν είχαν ενταχθεί στην πρώτη φάση της διαδικασίας ακριβώς λόγω έλλειψης πόρων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Leader Ροδόπης-Ξάνθης, είχαν εκδοθεί προκηρύξεις ύψους 5.8 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση έργων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Έτσι, με τη διασφάλιση του επιπλέον κονδυλίου, ο τελικός προϋπολογισμός των επενδύσεων διαμορφώνεται σε 16,3 εκατ. ευρώ, για την εκτέλεση συνολικά 124 έργων (89 ιδιωτικών και 35 δημόσιων).

Ακόμη, κατά το τρέχον χρονικό διάστημα διεξάγεται και η αξιολόγηση προτάσεων έργων δημοσίου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Leader Αλιείας Ροδόπης και Ξάνθης, ενώ σύντομα αναμένεται και η προκήρυξη υποβολής προτάσεων και ιδιωτικών έργων για ένταξη στο ίδιο πρόγραμμα.

dd1d4176 leader rodopi ksanthi antigrafi
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής, Δημήτρης Λουρίκας (δεξιά), και ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Στάθης Κεφαλίδης.