Την παράταση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για τουλάχιστον τέσσερις μήνες, ζητούν (και) οι 275 ωφελούμενοι που εργάζονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Στην ανακοίνωσή τους εξηγούν τους λόγους του αιτήματός τους:

“Οι 275 ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Δημόσια
πρόσκληση ΟΑΕΔ 4/2020) που εργάζονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, αιτούμαστε την παράταση του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας της υπ. αριθμ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες.

Επειδή:

1. Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών, λόγω έλλειψης
τακτικού προσωπικού,
2. Εργαζόμαστε κάτω από αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-
19,
3. Η νέα πρόσκληση κοινωφελούς εργασίας δεν πρόκειται να δημοσιευθεί
εντός των θερινών μηνών, και οι θέσεις που καλύπτουμε θα παραμείνουν
κενές,
4. Η λήξη των συμβάσεων θα αποψιλώσει τις υπηρεσίες από προσωπικό εν
μέσω του καλοκαιριού και θα οδηγήσει 36.500 άτομα στην ανεργία,
5. Η εύρεση νέας εργασίας γίνεται όλο και πιο δύσκολη στην εποχή που
ζούμε.

Στον αγώνα μας αυτόν έχουμε τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας ΑΜ-Θ καθώς και των Συλλόγων των Εργαζομένων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ”.