Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 θα αρχίσουν οι εργασίες της 3ης Επιστημονικής Ημερίδας προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: