Ένα δίκαιο αίτημα του αγροτικού κόσμου ικανοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσαν στη Βουλή ο Υπουργός Σπήλιος Λιβανός και ο Υφυπουργός Γιάννης Οικονόμου, στο εξής η διαχείριση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κάτω των 500 KW, συνιστά αγροτική εκμετάλλευση για τους σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Το όριο αυτό μέχρι σήμερα ήταν τα 100 KW και με τη νέα αυτή ρύθμιση παρέχεται στους αγρότες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής τους, την αύξηση του εισοδήματός τους και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους, μέσω της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

“Πρόκειται για μια ουσιαστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία δίνει στον πρωτογενή τομέα καθοριστικό ρόλο όσον αφορά στην αναστροφή της κλιματικής κρίσης και στην οικονομική πρόοδο”, σημειώνει ο κ. Λιβανός.

Η νομοθετική ρύθμιση εμπεριέχεται σε τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα ψηφιστεί σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».