ΚΙΝΑΛ: Η Κυβέρνηση της ΝΔ οδηγεί σε κλείσιμο τα ΚΔΒΜ στο τέλος Νοεμβρίου 2021

ΚΙΝΑΛ: Η Κυβέρνηση της ΝΔ οδηγεί σε κλείσιμο τα ΚΔΒΜ στο τέλος Νοεμβρίου 2021.
ΚΙΝΑΛ

Τον κίνδυνο να μπει λουκέτο στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης τον ερχόμενο Νοέμβριο, υπογραμμίζει το ΚΙΝΑΛ δια κοινοβουλευτικής ερώτησης που κατέθεσαν προς την υπουργό παιδείας Νίκη Κεραμέως οι Βουλευτές του, μεταξύ των οποίων και ο Ιλχάν Αχμέτ. 

Οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ ζητούν από τη Ν. Κεραμέως απαντήσεις στα ερωτήματα:

  • “Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε ένα ελάχιστο πλαίσιο προδιαγραφών που να επιτρέπει τη λειτουργία της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν μέχρι σήμερα στον χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών δια βίου μάθησης έτσι ώστε να μη στερηθούν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα απαραίτητους για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, εκπαιδευτικούς παρόχους;
  • Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για το ολιγοπώλιο που θα δημιουργηθεί στον χώρο των παρόχων δια βίου μάθησης, με τη μεγάλη μείωση του ανταγωνισμού στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κάτι που θα αυξήσει δραστικά το κόστος των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, επιβαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους;
  • Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε ένα πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για την αξιολόγηση των υποψήφιων παρόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με βάση το οποίο θα υλοποιούνται τα προγράμματα αυτά από τους ποιοτικότερους παρόχους, αυξάνοντας ουσιαστικά την προστιθέμενη αξία τους;

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

“Θέμα: Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. οδηγεί σε κλείσιμο τα ΚΔΒΜ στο τέλος Νοεμβρίου 2021.

Με επιστολή της η Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Μάθησης (ΠΕΚΕΜ) διαμαρτύρεται έντονα γιατί με το νέο νόμο 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) για την «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, θεσπίζονται αυστηρότατες και γραφειοκρατικές προϋποθέσεις στο άρθρου 53, που θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε κλείσιμο τα περισσότερα ΚΒΔΜ 1 της χώρας.

Μέχρι το 2010 οι μόνοι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής κατάρτισης ήταν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τα οποία ίσχυε ένα πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και την εποπτεία της  λειτουργία τους. Ως ένα βαθμό είχε μία λογική αυτό το αυστηρό πλαίσιο αφού ουσιαστικά όλα τα προγράμματα που υλοποιούσαν τα ΚΕΚ ήταν συγχρηματοδοτούμενα.

Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών λειτουργούσαν χωρίς καμία εποπτεία ως προς την παροχή του εκπαιδευτικού τους έργου κάτι που εμπεριείχε πολλούς κινδύνους τόσο σε θέμα ασφάλειας των εκπαιδευτικών χώρων όσο και υγείας.

Με το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» θεσμοθετήθηκε η αδειοδότηση των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών θέτοντας ένα υγιές και διαφανές πλαίσιο για την λειτουργία τους διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών δια βίου μάθησης.

Με το Ν. 4093/2012 τα ΚΕΚ μετονομάστηκαν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και ελαχιστοποιήθηκε ουσιαστικά η εποπτεία τους. Το μόνο που τα διέκρινε ήταν οι κτιριολογικές προδιαγραφές για την αδειοδότησή τους. Το πλαίσιο αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα αφού δεν έθετε ένα σαφές πλαίσιο ποιότητας για τη λειτουργία τους κάτι που δημιούργησε στη συνέχεια πολλά θέματα ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και κυρίως στην ανάθεση των συγχρηματοδοτούμενων έργων σ‘ αυτούς τους φορείς.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντί να θεραπεύσει αυτά τα προβλήματα θεσμοθέτησε με το Ν. 4763/2020 τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης με όρους και προϋποθέσεις που επαναφέρουν ουσιαστικά το αναχρονιστικό και αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο των ΚΕΚ. Με τη ρύθμιση αυτή επανερχόμαστε 11 χρόνια πίσω ακυρώνοντας την μεγάλη τομή που εισήγαγε ο Ν. 3879/2010 για την αδειοδότηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών.

Έτσι οδηγούνται σε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τους σχεδόν όλα τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, αφού ελάχιστα από αυτά μπορούν να ικανοποιήσουν τόσο τις νέες κτιριολογικές προδιαγραφές όσο και τη δυσβάσταχτη για μικρές επιχειρήσεις υποχρέωση πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον 3 ατόμων, τα 2 εκ των οποίων με πολύ αυξημένα προσόντα. Σε μια εποχή μάλιστα που το οικονομικό περιβάλλον είναι πολύ βεβαρημένο λόγω κωρονοϊού η πρόβλεψη αυτή καθίσταται απαγορευτική γι’ αυτές τις μικρές επιχειρήσεις.

Στην πορεία αυτών των 10 χρόνων τα ΚΔΒΜ 1 διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στη χώρα μας, έχοντας δημιουργήσει μία αποτελεσματική παρουσία και ταυτότητα, που οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας τους και στις προσπάθειες τους για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ιδιωτικών επιχειρήσεων της αγοράς (παραγωγής και υπηρεσιών) μέσα σε εποχές βαθιάς οικονομικής και τώρα υγειονομικής κρίσης.

Επειδή το αποτέλεσμα αυτής της συντηρητικής και οπισθοδρομικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι με τις διατάξεις του Ν. 4763/2020 να χάσουν την άδειά τους χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν σχεδόν στο σύνολό τους στον ιδιωτικό τομέα παρέχοντας στοχευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που είχε ανάγκη η αγορά εργασίας.

Επειδή πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις μετά την αφαίρεση της άδειάς τους θα κλείσουν και άλλες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς άδεια οδηγώντας σε ένα νέο ανεξέλεγκτο τοπίο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών χωρίς κρατική εποπτεία αφού θα λειτουργούν πλέον με όρους εποπτείας των κοινών επιχειρήσεων χωρίς έλεγχο του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Επειδή τα ΚΔΒΜ 1 καλούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου 53 «Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ» του Ν. 4763/2020 διαφορετικά ανακαλούνται οι άδειες λειτουργίας τους τον Νοέμβριο του 2021.

Ερωτάται μετά τα ανωτέρω η κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε ένα ελάχιστο πλαίσιο προδιαγραφών που να επιτρέπει τη λειτουργία της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν μέχρι σήμερα στο χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών διά βίου μάθησης, έτσι ώστε να μην στερηθούν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα απαραίτητους για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους εκπαιδευτικούς παρόχους;
  2. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για το ολιγοπώλιο που θα δημιουργηθεί στο χώρο των παρόχων διά βίου μάθησης με τη μεγάλη μείωση του ανταγωνισμού στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών κάτι που θα αυξήσει δραστικά το κόστος των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών επιβαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους;
  3. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε ένα πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για την αξιολόγηση των υποψήφιων παρόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με βάση το οποίο θα υλοποιούνται τα προγράμματα αυτά από τους ποιοτικότερους παρόχους αυξάνοντας ουσιαστικά την προστιθέμενη αξία τους;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Χαρούλα (Χαρά)  Κεφαλίδου

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Ιλχάν Αχμέτ

Νάντια Γιαννακοπούλου

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Μιχάλης Κατρίνης

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ευαγγελία Λιακούλη

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης       

Γεώργιος Φραγγίδης”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood