Χαρίτου: “Η Κυβέρνηση υποβαθμίζει τους πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπονητές ποδοσφαίρου”

Χαρίτου: "Η Κυβέρνηση υποβαθμίζει τους πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπονητές ποδοσφαίρου".
Βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου (10)

“Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τους πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπονητές ποδοσφαίρου”, τονίζει ο Βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου, εν όψει της τροπολογίας που κατέθεσε μαζί με άλλους δώδεκα συναδέλφους του της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφορικά με το σχέδιο Νόμου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού [Άρθρο 37. Παρ. 3, Άρθρο 38 Παρ. 4(β)] το οποίο προβλέπει τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών ποδοσφαίρου αντί να καθορίζονται με νόμο του κράτους, να καθορίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.).

Στη δήλωσή του αναλυτικά ο Χαρίτου αναφέρει:

“Αποτελεί υποβάθμιση για τα πανεπιστημιακά πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και συνολικά για την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας, η ρύθμιση στο σχέδιο Νόμου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» με την οποία προβλέπεται η εξίσωση πτυχίων προγραμμάτων σπουδών τετραετούς φοίτησης, τα οποία έχουν αξιολογηθεί και συμμορφώνονται με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με ταχύρρυθμα σεμινάρια που παρέχονται από ιδιωτικούς, μη εκπαιδευτικούς φορείς όπως η Ε.Π.Ο. και μάλιστα με καταβολή διδάκτρων. Το σχέδιο Νόμου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού [Άρθρο 37. Παρ. 3, Άρθρο 38 Παρ. 4(β)] προβλέπει τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών ποδοσφαίρου αντί να καθορίζονται με νόμο του κράτους, να καθορίζονται από ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.). Η διάταξη αυτή έχει προκαλέσει την αντίδραση φορέων του αθλητισμού και πανεπιστημιακών τμημάτων. Άλλωστε για το θέμα έχει πάρει σαφή θέση η Γενική Συνέλευση Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΔΠΘ, καλώντας την κυβέρνηση να κάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων του νομοσχεδίου που θίγουν το κύρος και την υπόσταση της Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της χώρας. Ζητούμε η διάταξη αυτή να αποσυρθεί και να ισχύσει ό,τι προτείνεται για τους προπονητές των υπολοίπων αθλημάτων. Καταθέσαμε 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προσθήκη – τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» που συζητείται στη Βουλή”.

Χαρίτου: "Η Κυβέρνηση υποβαθμίζει τους πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπονητές ποδοσφαίρου"Η τροπολογία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:

“ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας»                                                                               

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου  11 του Ν. 4726/2020»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 11 του Ν. 4726/2020, στις διατάξεις του οποίου διατηρήθηκε η παράγραφος 12 του άρθρου 48 του Ν. 4373/16, η οποία προστέθηκε στο άρθρο 31 του Ν. 2725/1999 προβλέπεται ότι: «Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα».

Όμως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αρνείται την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εμμένοντας να απαγορεύει την πρόσληψη στα σωματεία ποδοσφαίρου της ελληνικής επικράτειας, των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπονητών ποδοσφαίρου που έχουν μάλιστα και άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Στη βάση αυτής της άρνησης της ΕΠΟ για την εφαρμογή της διάταξης, τα Σωματεία Ποδοσφαίρου, της ελληνικής επικράτειας, αρνούνται να προχωρήσουν σε προσλήψεις ως προπονητών ποδοσφαίρου, των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπονητών ποδοσφαίρου, παρότι έχουν και άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Αυτό συμβαίνει παρότι είναι σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 4726/2020.

Και αυτό σημαίνει, ότι η ΕΠΟ  και κατ’ επέκταση τα ποδοσφαιρικά σωματεία αρνούνται να εφαρμόσουν το νόμο, που είναι σε ισχύ για όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του κράτους.

Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει να ψηφιστεί η διάταξη-προσθήκη με την οποία να προβλέπονται και κυρώσεις για την μη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 του νόμου 4726/2020.

Άλλωστε και η Ανεξάρτητη Αρχή ο Συνήγορος του Πολίτη στο υπ’ αριθμ πρωτ. 249760/45169/15-10-2018 έγγραφο, αναφέρει ότι: «Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή, ειδικά για τους κατόχους πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα που πρόκειται να εργασθούν, δεν υπόκειται στην έγκριση ή σε περιορισμό άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος από άλλον φορέα, όπως είναι εν προκειμένω η ταυτότητα του προπονητή, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι οι προαναφερόμενοι πτυχιούχοι εξαιρούνται της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου».

Ακόμα στο ίδιο έγγραφο ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι: «Κατόπιν τούτου ο Συνήγορος του Πολίτη με επιστολή του με αριθμ. πρωτ. Γρ. Συν. 118/11.10.2018 έθεσε τα ανωτέρω ζητήματα υπόψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ζητώντας να επιληφθεί σχετικά, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να μην καταλείπονται αμφιβολίες ως προς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου από πτυχιούχους Σ.Ε.Φ.Α.Α. της ειδικότητας ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».

Γι’ αυτό και είναι επιβεβλημένη η ψήφιση της τροπολογίας-προσθήκης ακριβώς για να μην επιτρέπεται η οποιαδήποτε άρνηση εφαρμογής νόμου από την ΕΠΟ και τα ποδοσφαιρικά σωματεία.

Αφού η απαίτηση της ΕΠΟ, οι προσλαμβανόμενοι από τα ποδοσφαιρικά σωματεία προπονητές ποδοσφαίρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να έχουν παρακολουθήσει και τα σεμιναριακά μαθήματα προπονητών ποδοσφαίρου στις ιδιωτικές σχολές της Ομοσπονδίας, είναι ευθεία παραβίαση της διάταξης του άρθρου 11 του νόμου 4726/2020  .

Στις οποίες μάλιστα σεμιναριακές ιδιωτικές σχολές που λειτουργούν με την ευθύνη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τα δίδακτρα παρακολούθησης είναι πανάκριβα, ενώ η παρακολούθηση αφορά μόνο κάποιες ώρες τρίμηνης ή εξάμηνης διάρκειας  σε αντίθεση με τα τετραετή προγράμματα σπουδών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο………..

Στο άρθρο 11 του νόμου 4726/2020  προστίθεται παρ.2: « Η μη εφαρμογή της διάταξης αυτής από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τα ποδοσφαιρικά σωματεία αποτελεί παράβαση κανόνα δικαίου και για την παράβαση αυτή προβλέπεται επιβολή προστίμου από 100.000 έως και 300.000 ευρώ, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»

Αθήνα, 17  Ιουνίου 2021

Oι υπογράφοντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Καφαντάρη Χαρά

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Πέρκα Θεοπίστη

Σκούφα Μπέττυ

Φίλης Νικόλαος

Χαρίτου Δημήτριος”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood