Νέος νόμος παροχής υπηρεσιών κηδείας μουσουλμάνων, και από τις Διαχειριστικές Επιτροπές

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4.807/2021 (ΦΕΚ Α'/11.06.2021), με τον οποίο ρυθμίζεται η παροχή υπηρεσιών κηδείας σε μουσουλμάνους πολίτες της Θράκης, από τις Διαχειριστικές και Βακουφικές Επιτροπές.
201808729_1663141220541833_2348822584872167222_n

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4.807/2021 (ΦΕΚ Α’/11.06.2021), με τον οποίο ρυθμίζεται η παροχή υπηρεσιών κηδείας σε μουσουλμάνους πολίτες της Θράκης, από τις Διαχειριστικές και Βακουφικές Επιτροπές.

“Μια παράδοση πολλών δεκαετιών προς όφελος των συμπολιτών μας αποκτά το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο ώστε οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς τις θρησκευτικές παραδόσεις του τόπου μας, συνεχίζουμε το έργο και την προσφορά μας στην κοινωνία”, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.

Ρύθμιση για ταφή μουσουλμάνων τι θα γίνει στη Θράκη

Η διευθέτηση των διαδικασιών ταφής των μουσουλμάνων πολιτών, και ιδίως αυτών που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, στους μουσουλμάνους της Ρόδου και της Κω, και στους μουσουλμάνους (Έλληνες και αλλοδαπούς) που κατοικούν στην Αττική, εισήχθη στη Βουλή ως νομοσχέδιο του Yπουργείου Παιδείας και υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία – τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν ή απείχαν.

Παροχή υπηρεσιών ταφής μουσουλμάνων

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας μπορούν να παρέχουν εντός των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης. Ροδόπης και Έβρου υπηρεσίες ταφής αποκλειστικά και μόνο για τεθνεώτες μουσουλμανικού θρησκεύματος, σύμφωνα με τα ισλαμικά ταφικά έθιμα και κανόνες. Τις ίδιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν η Διοικούσα Επιτροπή του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου), Βακουφικές Επιτροπές που εδρεύουν σε πόλεις αν των 25.000 κατοίκων, και Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ σε Ρόδο και Κω.

Νέος νόμος παροχής υπηρεσιών κηδείας μουσουλμάνων, και από τις Διαχειριστικές ΕπιτροπέςΕντός μουσουλμανικών νεκροταφείων ή σε ιδιαίτερο στεγασμένο χώρο

H παροχή των υπηρεσιών ταφής μπορεί να γίνεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις εντός των μουσουλμανικών νεκροταφείων χωρίς καμία προϋπόθεση ή διαδικασία, ή σε ιδιαίτερο στεγασμένο χώρο του φορέα εκτός των νεκροταφείων. Σε περίπτωση που η ταφή γίνει εκτός νεκροταφείου, πρέπει να πληροί σε κάθε περίπτωση τις υγειονομικές και κτιριοδομικές προϋποθέσεις, καθώς και τους όρους ίδρυσης των γραφείων τελετών, λαμβάνοντας ειδική “άδεια παροχής υπηρεσιών ταφής για μουσουλμάνους”, από τον αρμόδιο δήμαρχο. Η άδεια εκδίδεται υποχρεωτικά εντός προθεσμίας 30 ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση γραφείου τελετών. Η άδεια εκδίδεται ανεξαρτήτως ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με κοινή απόφαση των υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων, Οικονομικών, και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, καθορίζονται τα ελάχιστα και τα ανώτατα όρια τιμών ανά επιμέρους υπηρεσία ταφής και ανά φορέα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Οι φορείς δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ακόμα και δωρεάν, ιδίως αν συντρέχουν λόγοι κήδευσης δημοσία δαπάνη ή απόδοσης ιδιαίτερης τιμής στον νεκρό, λόγοι οικονομικής αδυναμίας ή άλλοι λόγοι που κατά την κρίση τους επιβάλλουν απαλλαγή. Τα έξοδα κηδείας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς καθώς και τα λοιπά έξοδα για τις συναφείς υπηρεσίες που παρέχουν τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται με τους φορείς, αναγνωρίζονται και χορηγούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood