Στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής υπεγράφη σήμερα Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ Παναγιώτη Χαραλαμπίδη και της εταιρείας NRG SYSTEM I.K.E., σύμβαση ανάθεσης προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου».

Σκοπός της ΔΕΥΑΚ με την εκτέλεση της εν λόγω εργολαβίας, είναι η  συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης  των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου, σε  Κέντρο Ελέγχου, και η συνολική επεξεργασία τους.

Σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού, θα επιτρέπει, μέσω κατάλληλου λογισμικού, τον εντοπισμό των διαρροών, την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού και της παρακολούθησης της ποιότητας του νερού, και τη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.859.529,78 € με ΦΠΑ και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους που θα διαθέσει η ΔΕΥΑΚ μέσω του “Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020”.

Σύστημα ελέγχου διαρροών εγκαθιστά η ΔΕΥΑ Κομοτηνής σε Αίγειρο και Νέο Σιδηροχώρι