Κατά 30% μειώνεται η ελάχιστη απαιτούμενη στρεμματική απόδοση για τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης των βαμβακοπαραγωγών, εν όψει της καλλιεργητικής περιόδου 2020.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η μείωση κρίθηκε αναγκαία λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από τις καταστροφές που προκάλεσαν ο «ΙΑΝΟΣ» και η υγειονομική κρίση του Covid-19.