Ο στόλος των μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών ενισχύθηκε με την παραλαβή ενός εκσκαφέα τύπου JCB που παραχωρήθηκε ως δωρεά από την εταιρεία που κατασκεύασε τον αγωγό φυσικού αερίου TAP.

Η σημερινή διοίκηση του Δήμου, με δυναμισμό, διεκδικητικότητα και τεκμηρίωση, έπεισε την εταιρεία, παρ’ ότι είχε περατωθεί το έργο του αγωγού στην περιοχή, να παράσχει ανταποδοτικά οφέλη για τον τόπο.
“Με τον τρόπο αυτό άρθηκε μερικώς μία αδικία, αφού ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών δεν είχε ωφεληθεί όσο θα έπρεπε από την παρουσία του TAP στην περιοχή”, σημειώνει ο Δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος, και προσθέτει: “Το συγκεκριμένο όχημα θα συμβάλλει στην καλύτερη υλοποίηση των έργων των υπηρεσιών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και ιδιαίτερα της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Καθαριότητας και Ύδρευσης, στη μάχη της καθημερινότητας, της ενίσχυσης της αγροτικής οδοποιίας και τη θωράκιση της αντιπλημμυρικής και της αντιπυρικής προστασίας”.

Εξάλλου, η ανταποδοτική προσφορά της εταιρίας TAP προς τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών θα ολοκληρωθεί με την προσφορά και ενός απορριμματοφόρου οχήματος.

Δωρεά μηχανήματος JCB από τον ΤΑΡ παρέλαβε ο Δήμος Μαρώνειας-ΣαπώνΔωρεά μηχανήματος JCB από τον ΤΑΡ παρέλαβε ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών