Παρατείνεται για έξι μήνες, δηλαδή ως τις 29 Νοεμβρίου, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων επί των αναρτημένων Δασικών Χαρτών των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή, η προθεσμία παρατείνεται περεταίρω κατά είκοσι ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Για τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση από την ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου» (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), µέσω της οποίας και µόνο υποβάλλονται αντιρρήσεις.

Παράταση 6 μηνών (συν 20 ημερών) για υποβολή αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών ΡοδόπηςΑπό τη Διεύθυνση Δασών Ροδόπης υπενθυμίζεται ότι γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων Δασικών Χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο “Σημείο Υποστήριξης” της έδρας της Διεύθυνσης, στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 07:00 έως 16:00, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα προστασίας από τον Covid-19.