Γόνιμη και εποικοδομητική συνάντηση με την Υποδιοικήτρια της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, Ειρήνη Χατζοπούλου, είχε ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών, Ντίνος Χαριτόπουλος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα κατανόησης και είχε ως βασικό στόχο την υγειονομική θωράκιση της παραλιακής ζώνης του Δήμου, με σκοπό τον υγειονομικά ασφαλή τουρισμό στην περιοχή και την ενίσχυση των τοπικών υγειονομικών δομών και παροχών.

Η Υποδιοικήτρια δεσμεύθηκε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος του Δημάρχου, για καθημερινή στελέχωση με ιατρό και νοσηλευτή του Αγροτικού Ιατρείου Μαρώνειας καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, καθώς και την ενίσχυσή του με τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως απινιδωτή, και τη δυνατότητα διενέργειας δωρεάν Covid Rapid Tests.

Ακόμη, ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών έθεσε εκ νέου το αίτημα λειτουργίας εμβολιαστικού κέντρου στην Ξυλαγανή, για το οποίο ο Δήμος είναι πρόθυμος να συνεισφέρει σε ό,τι του ζητηθεί γι’ αυτό το σκοπό.

Ιατρική κάλυψη της παραλιακής ζώνης, ζητά ο Ντίνος Χαριτόπουλος από την 4η ΥΠΕ