Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, έχοντας στον προγραμματικό σχεδιασμό του τη συνολική χωρική αντιμετώπιση των προβλημάτων των οικισμών του, με παρεμβάσεις του σε αρμόδιους φορείς και Υπουργεία αξιοποίησε κονδύλια παλαιών προγραμμάτων που ήταν επί χρόνια αδρανή.

Με βάση αυτή τη θεώρηση, και αξιολογώντας ότι η προσβασιμότητα προς τις παραλίες αποτελεί προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών και την ασφαλή μετακίνηση τους, ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών  προχώρησε σε παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και συντηρήσεων στον δρόμο που συνδέει τους Προσκυνητές με την παραλιακή ζώνη, γεγονός που αναβαθμίζει και το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

“Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών με συνέπεια και ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία θα συνεχίσει τέτοιου είδους έργα και παρεμβάσεις στην επικράτειά του”, τονίζει ο δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος.

Αποκαταστάθηκαν φθορές του δρόμου από Προσκυνητές προς την παραλίαΑποκαταστάθηκαν φθορές του δρόμου από Προσκυνητές προς την παραλία