Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους πελάτες της ότι από σήμερα Δευτέρα 24.05.2021 και για χρονικό διάστημα ενός μήνα, ο ΔΑΠΕΕΠ δίνει τη δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων των πελατών Αγροτικής Χρήσης (κατηγορία Β.4) προκειμένου να υπαχθούν σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τον αναδρομικό υπολογισμό ΕΤΜΕΑΡ των ετών 2019-2020.

Στον σύνδεσμο meiwmenes-xrewseis-agrotwn.dapeep.gr του Υποσυστήματος Παροχών Αγροτικής Χρήσης του ΔΑΠΕΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για Μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ, είτε ως νέος δικαιούχος, είτε να τροποποιήσουν την προηγούμενη αίτησή τους που υπέβαλαν την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι αν το αίτημά τους εγκριθεί από το ΔΑΠΕΕΠ, θα υπαχθούν σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, και οι καταναλώσεις τους για τα έτη 2019 και 2020 θα επανατιμολογηθούν αναδρομικά, με μειωμένη τιμή χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ 9,01 €/MWh. Σε αντίθετη περίπτωση, για τις καταναλώσεις των παραπάνω ετών θα χρεωθούν αναδρομικά με την τιμή Χρέωσης Βάσης του ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή με 17 €/MWh.

Στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ και στον σύνδεσμο dapeep.gr/perivallon/diarroi-
anthraka/meiomenes-xreoseis-etmeap οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τους δυνητικούς δικαιούχους και για τη διαδικασία της αίτησης.