Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θέτει σε διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης ερασιτεχνικής και αθλητικής αλιείας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναρτήσουν τα σχόλιά τους από σήμερα 24/5/2021 έως και τις 4/6/2021, στην ιστοσελίδα        http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/

Το σχέδιο Π/Δ που τίθεται σε διαβούλευση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, ώστε να αποσαφηνίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της άσκησης ερασιτεχνικής και αθλητικής αλιείας, κατά τρόπο που να λαμβάνει υπ’ όψη τις σύγχρονες προκλήσεις που ο τομέας της αλιείας αντιμετωπίζει, όπως η προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων.

Βούληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού, είναι “μέσα από τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των πολιτών να  εξασφαλιστεί η αντικειμενικότερη και δικαιότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία”.