Συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και έλαβε αποφάσεις σε σειρά θεμάτων.

Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:

  1. Η έγκριση υποβολής πέντε προτάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού ύψους 12.000.000 ευρώ. Οι προτάσεις αφορούν έργα κατασκευής εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, ενεργειακής αναβάθμισης του εξοπλισμού των αντλιοστασίων των οικισμών του Δήμου, την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Αρσάκειο, την συντήρηση της βατότητας των αγροτικών δρόμων, και του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.
  1. Η έγκριση της μελέτης της σύνδεσης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών με το δίκτυο του Βιοτεχνικού Πάρκου Σαπών καθώς και των όρων διακήρυξης του έργου «Εξωραϊσμού του χώρου αναψυχής στη θέση “Δενδράκι”», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Leader”.
  1. Η αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αποκατάσταση των ζημιών και καταστροφών υποδομών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τον Ιανουάριο του 2021.
2d712715 xaritopoulos ok 696x496 1
Ο Δήμαρχος Μαρώνειας-Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος.

68b1a2ab dentraki sapon 2