Σημαντικές φθορές από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες του χειμώνα έχει υποστεί το οδόστρωμα της παραεγνατίας που οδηγεί στον οικισμό του Φύλακα .

Το inkomotini.news έγινε αποδέκτης της σχετικής παρατήρησης κατοίκου της περιοχής που εντοπίζει την επικινδυνότητα του σημείου:

Είναι ο δρόμος της παραεγνατίας από το ύψος της δεύτερης γέφυρας αριστερά που οδηγεί στο χωριό Φύλακας πίσω από τα πλευρικά διόδια. Καταστράφηκε τον χειμώνα από της πλημμύρες. Τον χρησιμοποιούν κυρίως αγροτικά μηχανήματα γιατί έχουν χωράφια. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο για να ανατραπεί ένα γεωργικό όχημα”.

Σημαντικές φθορές στο οδόστρωμα της παραεγνατίας που οδηγεί στον οικισμό του Φύλακα