Απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι προσφυγές που είχαν κατατεθεί εις βάρος των αποφάσεων επιτάξεων του Φεβρουαρίου 2020 για την εγκατάσταση των νέων δομών μεταναστών-προσφύγων στις περιοχές “Καράβα” Λέσβου και “17” της Χίου.

Η προσφυγή εναντίον της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Χωροθέτησης και Κατασκευής της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής (ΚΕΔ) Χίου στην περιοχή “17”, έγινε εν μέρει δεκτή, καθώς δεν είχε προηγηθεί της Απόφασης η έκδοση των απαραίτητων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

Σημειώνεται ότι από πέρυσι το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου έχει ήδη ακυρώσει τις σχετικές αποφάσεις επίταξης γης, έχει επιλέξει τις εκτάσεις χωροθέτησης των νέων ΚΕΔ σε Λέσβο (περιοχή “Βάστρια/Πλάτη”), Χίο (περιοχή “Άκρα Παχύ”) και Σάμο (περιοχή “Ζερβού”), οι οποίες έχουν ήδη ενοικιαστεί από τους ιδιοκτήτες τους, και έχει εκδώσει όλες τις απαιτούμενες άδειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.