Σειρά έργων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση υποδομών και στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, εκτέλεσε σε οικισμούς του ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών.

Συγκεκριμένα:

  • Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας σε Κρωβύλη, Παλιά Κρωβύλη, Ασκητές, Στρύμνη, Διώνη.
  • Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στα Κασσιτερά.
  • Τσιμεντόστρωση χωματόδρομου εντός της Ξυλαγανής.
  • Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στον Αετόλοφο.
  • Βελτίωση προσβασιμότητας και διαμόρφωση διαβάσεων στις αγροτικές περιοχές Λοφαρίου, Αρσακείου και Σαπών.

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών με συστηματικό και ολοκληρωμένο προγραμματισμό θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις και τα έργα μικρής κλίμακας στο σύνολο των οικισμών του στο άμεσο μέλλον.

Έργα υποδομών σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Έργα υποδομών σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Έργα υποδομών σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Έργα υποδομών σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Έργα υποδομών σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Έργα υποδομών σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Έργα υποδομών σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Έργα υποδομών σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών