Νέα Διοίκηση προέκυψε μετά από τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν, στο Σωματείο Κρεοπωλών Καταστηματαρχών Κομοτηνής και Περιφερείας, ως κάτωθι:

  • Πρόεδρος: Ιωαννίδης Βασίλειος
  • Αντιπρόεδρος: Τρίχας Νικόλαος
  • Γενικός Γραμματέας: Τρίχας Χρήστος
  • Ταμίας: Ντικμέ Σαντάτ
  • Σύμβουλοι: Βεργίδης Γεώργιος, Ιωαννίδης Νεοκλής, Σμαραγδάς Γεώργιος