Η συμμετοχή σε όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα των αθλητικών Ακαδημιών του ΓΑΣ Κομοτηνή, τα οποία επανεκκινούν από σήμερα 17/5, δεν θα συνοδεύεται από οποιαδήποτε καταβολή χρηματικής συνδρομής, τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Την απόφαση αυτή έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, “με πλήρη επίγνωση της νέας οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας που ενέσκηψε λόγω της πανδημίας”, όπως τονίζει ο Πρόεδρος, Γιάννης Πεταλωτής, που ακόμη προσθέτει: “Ο αθλητισμός, το μπάσκετ, και οι συνοδές δράσεις αποτελούν για την οικογένεια του ΓΑΣ έναν ζωντανό «αγωνιστικό» χώρο όπου η ικανότητα και οι επιδόσεις σε κάθε επίπεδο υποστηρίζονται από πνεύμα αδιάλειπτης αλληλεγγύης και ομαδικότητας. Όλοι μαζί δίνουμε τους αγώνες, εντός και εκτός πεδιάς!“.