Από τη 2η ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας) Κομοτηνής, γνωστοποιείται πως έχει επέλθει αλλαγή στο τηλέφωνο επικοινωνίας με τη δομή.

Συγκεκριμένα:

  • ο αριθμός 25310-81142 δεν υφίσταται πλέον (μπορεί να “χτυπάει” αλλά δεν λειτουργεί).
  • ο σωστός αριθμός πλέον είναι: 25311-08001.

Το ωράριο λειτουργίας της 2ης ΤΟΜΥ Κομοτηνής που συστεγάζεται με το 1ο ΚΑΠΗ της πόλης (επί της οδού Φιλίππου 2-4, περιοχή Δημοτικής Αγοράς), παραμένει ως έχει, δηλαδή από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις ώρες 07:00-15:00.