7.000 γεύματα και μεγάλη ποσότητα χουρμάδων, διένειμε στην πόλη της Κομοτηνής κατά τη διάρκεια της νηστείας του Ραμαζανιού, η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.

“Στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε όλοι μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής συνεχίζει τις κοινωνικές δράσεις της με πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, δήλωσε η Πρόεδρος της ΔΕΜΠ, κ. Σελήμ Ισά.

7.000 γεύματα διένειμε η ΔΕΜΠ Κομοτηνής