Τροπολογίες ΥπΑΑΤ: Πότε απαγορεύονται οι μηχανότρατες – Οι όροι αλιείας για το συμιακό γαριδάκι

Τροπολογίες ΥπΑΑΤ: Πότε απαγορεύονται οι μηχανότρατες – Οι όροι αλιείας για το συμιακό γαριδάκι.
12220201_Mixanotrata©-Isaac-VEGA-_-WWF-Canon

Σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία διευκρινίζεται το καθεστώς αλιείας με μηχανότρατες σε όλη την επικράτεια, καθώς και το καθεστώς αλιείας για το συμιακό γαριδάκι, προχώρησε ο ΥπΑΑΤ Σπήλιος Λιβανός.

Οι ρυθμίσεις ήταν αναγκαίες μετά την επέκταση στο Ιόνιο των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια σε ό,τι αφορά τις μηχανότρατες, αλλά και για να καταστεί δυνατή η παράκτια αλιεία σε ό,τι αφορά το συμιακό γαριδάκι.

Συγκεκριμένα:

Με τη ρύθμιση του άρθρου 1 αντιμετωπίζεται το ζήτημα που αναφύεται σχετικά με τη γενική εποχική απαγόρευση της αλιείας με το εργαλείο μηχανότρατα στο σύνολο της επικράτειας, μετά την ψήφιση του ν. 4767/2021 (Α’9), με τον οποίο καθορίστηκε το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου στα 12 ναυτικά μίλια. Στόχος της ρύθμισης είναι η εξασφάλιση πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους με κοινούς όρους και προϋποθέσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, και η ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων. Με τη ρύθμιση, η αλιεία με μηχανότρατες απαγορεύεται απολύτως κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους στα εσωτερικά ύδατα της ελληνικής επικράτειας, καθώς και σε ζώνη 6 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης των ακτών της ελληνικής Επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών κλεισίματος κόλπων και των ευθειών γραμμών βάσης.

Με τη ρύθμιση του άρθρου 2 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ρύθμισης της αλιείας του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval) κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη ρύθμιση της αλιείας του είδους συμιακό γαριδάκι με προεδρικό διάταγμα. Μετά τη λήξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων (υπ’ αρ. 1177/57236/21.03.2019 και 1935/128000/26.05.2020), οι αλιείς δεν έχουν την δυνατότητα να αλιεύσουν, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις και ως εκ τούτου παρίσταται αναγκαία η ρύθμιση μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων για την αλιεία του είδους με κιούρτους και παραλληλεπίπεδους κλωβούς. Η αλιεία του είδους επιτρέπεται αποκλειστικά σε βάθη άνω των 40 μέτρων και εκτός των ειδικά απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και άλλες ειδικές διατάξεις.

Με τη ρύθμιση του άρθρου 2 στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση του είδους “συμιακό γαριδάκι”, η ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας με ορθολογικό τρόπο και και η εξασφάλιση της  ομαλής μετάβασης στο καθεστώς διαχείρισης, όπως θα υιοθετηθεί από το προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί ειδικά για τη διαχείριση του είδους.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας των εξαιρετικών συνθηκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με  τη ρύθμιση του είδους “συμιακό γαριδάκι”. Ως εκ τούτου, παρίσταται αναγκαία η συγκεκριμένη ρύθμιση.

Οι ρυθμίσεις ενσωματώνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood