Στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (10-15 Μαΐου), συμμετείχε ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος ήταν εισηγητής στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα τις προοπτικές ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συντονιστή τον κ. Ιωάννη Κιρκινέζη, Director, Bussiness Development and Country Manager, Albania, Hill International.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις “μεγάλες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών, λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως η πολυπολιτισμικότητα, η μεγάλη παραλιακή ζώνη, οι πολλοί οικισμοί της περιοχής, αλλά και ο μεγάλος πολιτισμικός και φυσικός πλούτος”.

Από την άλλη, τόνισε πως “τροχοπέδη της ανάπτυξης στον Δήμο είναι η γήρανση του πληθυσμού, τα πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας, αλλά και η έλλειψη υποδομών”.

8f5b707e fotografia2 1Ως στόχο πρόταξε τη “δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και των υποδομών του Δήμου”.

Ανέφερε ακόμη τους κλάδους που προσφέρονται για επενδύσεις, όπως είναι “ο τουρισμός, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η βιοτεχνία, η βιομηχανία και ο πολιτισμός”.

Επίσης, τόνισε την “κάθετη άρνηση των φορέων και της κοινωνίας της Θράκης στην πιθανή προοπτική λειτουργίας μονάδας χρυσωρυχείων στην περιοχή” και επεσήμανε “την αγωνία τους για τη δημοσιοποίηση και το περιεχόμενο του πορίσματος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης, που πρέπει να αναδειχθεί σε οδηγό υλοποίησης αναπτυξιακών έργων στην περιοχή”.

50f74772 fotografia1 1Παράλληλα, στον χώρο του Φόρουμ ο κ. Χαριτόπουλος είχε σημαντικές και γόνιμες συναντήσεις με πολιτειακούς, πολιτικούς, οικονομικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες.

53ee84f2 fotografia4

Στον διάλογο του Φόρουμ συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, και ο Αντιπρόεδρος και Project Director της Gastrade κ. Κωστής Σιφναίος.

96782a63 fotografia3