Κανόνες κυκλοφορίας για τα ηλεκτρικά πατίνια θεσπίστηκαν με τον νόμο 4.784/2021 ο οποίος αφορά στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Κατά πολλούς αυτοί οι κανόνες δεν συνιστούν το αναγκαίο πλαίσιο, ωστόσο αποτελούν ένα βήμα. 

Συγκεκριμένα, εισάγεται ως κατηγορία οχήματος το όχημα μικροκινητικότητας, που ορίζεται ως «Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα» (Ε.Π.Η.Ο.).
Τα Ε.Π.Η.Ο. διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την εκ κατασκευής τους ταχύτητα: Έως 6 χλμ/ώρα, που κυκλοφορούν ως πεζοί, και μεταξύ 6 και 25 χλμ/ώρα, που κυκλοφορούν ακολουθώντας τους κανόνες των ποδηλάτων.
Στα άρθρα 16 έως και 25 του ν. 4.784/2021 θεσπίζονται βασικοί κανόνες κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο. αλλά και των ποδηλάτων, με αντίστοιχη τροποποίηση των ανάλογων άρθρων του Κ.Ο.Κ.
Οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες αφορούν:
  • Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται στα 25 χλμ/ώρα. Τα Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα.
  • Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. με εκ κατασκευής ταχύτητα έως 6 χλμ/ώρα, πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών, και των Ε.Π.Η.Ο. με εκ κατασκευής ταχύτητα μεταξύ 6 και 25 χλμ/ώρα, την ηλικία των 15 ετών.
  • Οι οδηγοί των ποδηλάτων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών, πρέπει όταν κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο να συνοδεύονται από άτομο που έχει συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών.
  • Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να φορούν εγκεκριμένου τύπου κράνος, με εξαίρεση τα Ε.Π.Η.Ο. που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία.
  • Οι οδηγοί των ποδηλάτων συστήνεται να φορούν εγκεκριμένου τύπου κράνος.
  • Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. κατά τη νύχτα υποχρεούνται να φορούν αντανακλαστικό ρουχισμό ή εξοπλισμό. Αντίστοιχη υποχρέωση εισάγεται και για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν ποδήλατο, μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα ή τρίτροχο όχημα για τη μεταφορά προϊόντων ή αντικειμένων.
  • Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο. άνω των 12 ετών υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν, οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου.
  • Στους παραβάτες οδηγούς ποδηλάτων και ΕΠΗΟ επιβάλλονται πρόστιμα από 20€ έως και 300€.

Δείτε αναλυτικά εδώ.