Στις 19:30 του Μεγάλου Σαββάτου ο Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων τέλεσε την Ακολουθία της Αναστάσεως στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής. Στη συνέχεια, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κομοτηνής, χοροστάτησε στην Ακολουθία της Παννυχίδος  και προέστη της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας και ανέγνωσε τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου.

Την Κυριακή του Πάσχα ο Επίσκοπος τέλεσε τον Εσπερινό της Αγάπης στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Κομοτηνής, και προ της απολύσεως απηύθυνε τον Αναστάσιμο χαιρετισμό και διένειμε τα καθιερωμένα Πασχαλινά κόκκινα αυγά.

9a5f7f9a 51151657217 f632147dbe o 45f2b112 51152562188 db9309644b o 610c54db 51153116249 6ce6c26081 o b1cf0a10 51152562313 d9441ac723 o 1 7669262d 51152562313 d9441ac723 o 138536f7 51152562393 802d0b8151 o 2ea8a9f0 51153116284 c2f4f05082 o b15e556a 51153434120 db8e72e1a1 o 126e1ced 51153434150 daf59c412b o 95549088 51153116359 64deb1473f o 60a84efc 51152562533 ff183c9629 o d0d9aa3b 51152329571 d21ea47f39 o bd91d30b 51152329581 474cc03f3b o 1 cc7ae20a 51152329581 474cc03f3b o 866241db 51153116414 b7a659c632 o ea27a2e2 51152562598 f6d2ede960 o 05393ab3 51153116439 c2ea8b3748 o 44f655be 51152562663 1ee90e4d39 o 3e4986f5 51152329721 b2c9fac2a5 o b63b6d53 51152562708 22ae0bb89c o 2fd7ae55 51152561793 da0bd97906 o 9f7cd1e8 51151656702 dcca299e33 o 64bd5246 51152328841 b87958fb91 o 14b1aff1 51153433600 eff0ac9cc7 o 856a2a5d 51152328976 2f6a94ed5b o c9ff9e05 51151656927 531c380406 o 795dd4b0 51153115899 a50042fa0b o b4e4782d 51153433695 e0cfcb6d32 o a28bc9af 51152329111 7293673060 o e89ef1b1 51151657047 96c2b4d739 o c4af50c6 51153115989 f4a49bc08a o ad8bd5e8 51152562068 af90ac749e o eb3181b0 51152562103 8a75b5e6d8 o c39eafdd 51153433860 0c58f89221 o