Σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό θα προμηθευτούν τα νοσοκομεία Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, με κονδύλι ύψους 2.585.500 από το ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ.

Επισκεπτόμενος το νοσοκομείο Καβάλας ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, συναντήθηκε με τον διοικητή Τάσο Καρασαββόγλου, από τον οποίο ενημερώθηκε για τη χρησιμότητα του νέου εξοπλισμού, ο οποίος θα καλύψει υπάρχουσες ανάγκες και θα δώσει ταυτόχρονα τη δυνατότητα για παροχή νέων ιατρικών υπηρεσιών.

Ο εξοπλισμός, προϋπολογισμού 1.283.000 ευρώ, περιλαμβάνει:

 • Δύο λαπαροσκοπικούς πύργους ULTRA HD/4Κ.
 • Ένα ψηφιακό ακτινολογικό c-arm.
 • Ένα ψηφιακό ακτινολογικό σύστημα.
 • Δέκα συστήματα τεχνητού νεφρού αιμοδιήθησης-αιμοδιαδιήθησης.
 • Έναν κεντρικό σταθμό με οκτώ monitors παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων.
 • Ένα αυτόματο σύστημα ταχείας ταυτοποίησης μικροβίων και μυκήτων με τη μέθοδο της σπεκτροφωτομετρίας μαζών.
 • Ένα σύστημα ενδοσκοπικού πύργου υψηλής ανάλυσης.
 • Ένα μηχάνημα υπερηχογραφίας καρδιολογικού.

Επίσης συζητήθηκαν πρόσθετες ανάγκες του νοσοκομείου σε εξοπλισμό, που θα καλυφθούν με την έκδοση νέας πρόσκλησης από την Περιφέρεια, καθώς και το σχέδιο της διοίκησης του νοσοκομείου για τη δημιουργία κέντρου αποκατάστασης. Για το τελευταίο ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι “θα εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης της μελέτης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων”.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο διευθυντής της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Απόστολος Μανωλούδης, ο υπεύθυνος του γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων του νοσοκομείου, Αναστάσιος Κονδάκος, και ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κώστας Αντωνιάδης.

Νοσοκομείο Καβάλας

Ο εξοπλισμός του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 1.302.500 ευρώ, θα καλύψει ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, της Νευρολογικής και Αναισθησιολογικής Κλινικής, καθώς και της μονάδας παραγωγής ιατρικού οξυγόνου, και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 • Δύο θερμοκοιτίδες.
 • Μία θερμοκοιτίδα ανοικτού/κλειστού τύπου.
 • Ένα νεογνικό αναπνευστήρα υψηλής συχνότητας.
 • Μία συσκευή διαθερμικής παρακολούθησης μερικής πίεσης Ο2 & CΟ2.
 • Έναν φορητό υπερηχοκαρδιογράφο νεογνών.
 • Έναν διακρανιακό υπερηχοτομογράφο δύο καναλιών.
 • Έναν πολυκάναλο ηλεκτροεγκεφαλογράφο.
 • Μία πλήρη μονάδα παραγωγής αερίου ιατρικού οξυγόνου.
 • Δέκα πλήρη αναισθησιολογικά συγκροτήματα.
 • Επτά βασικά αναισθησιολογικά συγκροτήματα.