Τη Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου, ο Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων:

  • χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κομοτηνής,
  • προέστη της περιφοράς του Επιταφίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής,
  • χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κομοτηνής και προέστη της περιφοράς του Επιταφίου πέριξ του ναού.

3eaa1610 51150157810 36dbb22522 o e9d3104c 51149833834 c9e5f2c369 o ccac41af 51149278498 71804489bb o 701fe40f 51150157855 a62817ff42 o b4129177 51149053151 1f0460b6e2 o f94266fc 51149833884 9f4f47a930 o 38244be3 51149054486 68f9b7b7de o c6994371 51149279878 09d1e38e41 o fbadafb6 51149279848 94cb927435 o beeaeffa 51149279803 481d7d3598 o 7678932a 51150158870 3c5bc0e089 o 132aaba7 51149279728 71dcd6a1cc o 59e14192 51150158845 bdfec971d2 o 6655a3aa 51148375402 b7c8885ede o 68be08ce 51149279633 3ec7f4ac31 o ff443a1f 51149054186 d50d4f227e o 549ff533 51149054116 f31b3b324c o b323e326 51148375277 c92cedb003 o 391b703b 51149054031 3e09afcde0 o 7debbd45 51149279468 b6ec7d4718 o 5eda3500 51149279293 0d589681e8 o cc51abc0 51149834609 376a78ed4e o 04683270 51149053801 77745c549b o 3fa1ef18 51148374922 37b3e1a383 o f9548b23 51149834529 9006726659 o 63f033d9 51149279053 c0c9c39d4f o 34af4202 51149834304 6cd189b3a3 o 3685daae 51150158205 40ee7cb590 o 13d956b9 51148374617 68a1c4e778 o 63da7e8a 51149834049 336ab2d91b o 0770d0da 51148374522 d72797aea9 o 4b1952be 51149833939 b11360a42a o 1db91b98 51149278583 1df09aac37 o c9b228c6 51149053176 738603c0ce o