Ανανεώθηκε η θητεία της δραστήριας πενταμελούς  Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννη Σάββα.

Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα ακόμη έτος συνεπεία της αναγνώρισης του σημαντικού έργου της.

Στην Προεδρία της Επιτροπής συνεχίζει ο Σελήμ Ισά.

Τα υπόλοιπα τέσσερα τακτικά μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με την ίδια απόφαση είναι οι Σαλή Σαλή, Εμίν Νιαζήφ Ριτβάν, Οσμάν Γιουσούφ και Σολάκ Σακήρ Αχμέτ, ενώ τα δύο αναπληρωματικά μέλη είναι οι Αλή Τσαούς Απτουλά Μεμέτ και Χαλήλ Ιμπραήμ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Σελήμ Ισά.