Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού δεκατεσσάρων κτηνιάτρων Π.Ε. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του σχετικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αναμένεται να προχωρήσει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Το θέμα αναμένεται να εγκριθεί από το περιφερειακό συμβούλιο στη σημερινή (18:00) συνεδρίασή του δια τηλεδιάσκεψης.